Aplicador de líquids Post - Granulació

Més de 40 anys d'experiència en el disseny de maquinària per a pinso, avalen el nou sistema d'aplicació de líquids GI-ALPG, compost per: la bàscula en continu BCG30T, el nou Disc Coater DCG30T i el Mesclador en continu GB500.

Detalls

Avantatges principals del sistema GI-ALPG

Disseny simple i efectiu: gràcies a la supressió del suport inferior dels discos per reduir punts d'impacte.

Menor manteniment: el sistema de doble reductor, els rodaments i sistemes de fixació són externs a la cavitat d'injecció, així evitem que quedin residus de producte a l'interior de la màquina.

Disseny higiènic: les superfícies que estan en contacte amb el producte són laminades en frio en acer inox  de baixa rugositat. La cavitat interior del Disc Coater està polida i acabada en BA amb rugositat < 0.8 micres. A més incorpora rascadors de paret per evitar l'acumulació de fins.

Menor merma de producte: reduint punts d'impacte i adaptant la velocitat de gir dels discos a cada producte, afavorint la penetració de les matèries viscoses en el grànul i disminuint la pèrdua de producte.

Major qualitat final: S'aconsegueix gràcies al sistema ribbon combinat amb un disseny tubular i una velocitat lenta, aconsegueix evitar danyar el grànul o pellet. A més la camisa integral per aigua calenta, evita pics sobre elevats de temperatura deguts al vapor, evitant la deterioració del producte gràcies a un control precís de la temperatura. 

 • Addicció de líquids amb sòlids en suspensió: el DCG30T no necessita injectors a pressió, i permet el pas de sòlids de fins a 5mm. En aquests casos es requereix un disseny de la línia de dosifiació d'acord amb aquest tipus de líquids (caudalímetres màssics, bombes de desplaçament positiu per a pas de sòlids o vàlvules de tancament elastomèric).

Control integral del procés de pinsos granulats i extrusionats.

Barreja de producte òptima: la dosificació interior del líquid ens permet ampliar la superfície d'aplicació, garantint una dosificació homogènia del líquid.

Flexibilitat i precisió: gràcies al control modular dels discos podem abastar un ampli rang de cabdals en producte sòlid i líquid.

Accessibilitat total per a un manteniment ràpid i efectiu, gràcies a les seves àmplies portes abatibles.

 

 

Aplicador de líquids Post - Granulació

Doble click sobre la imatge per engrandir-la

Allunya
Apropa

Mes vistes