Recepció de líquids

La recepció de líquids constitueix una operativa important en la manipulació de productes a granel. GIMON simplifica el seu procés a través del major grau d'automatització, minimitzant el factor humà durant el procés.
  1. Filtre de descàrrega hermètic PH 600

    Filtre de descàrrega hermètic PH 600

    El filtre de recepció de líquids en la indústria alimentària, té com a finalitat protegir d'impureses la bomba i la instal·lació agilitzant la descàrrega i mantenint la zona de descàrrega neta.

    Saber més