Circuit de calefacció amb generació per intercanviadors

Una eficaç solució per l’escalfament de les instal•lacions de líquids viscosos es la utilització d’intercanviadors de vapor, aprofitant las fonts existents de calor en cada fàbrica.

Detalls

D’intercanviador elèctric entra en el manteniment del circuit durant les parades de la font principal (caps de setmana o operacions de manteniment).

Circuit de calefacció amb generació per intercanviadors

Doble click sobre la imatge per engrandir-la

Allunya
Apropa

Mes vistes